Всесвітня історія.18 листопада.Тематичне оцінювання із теми:”Стародавні цивілізації Азії та Африки”.

0
308
Переглядів
  • Сьогодні у нас урок- контрольна робота.
  • Перевіряємо свої знання із теми:”Стародавні цивілізації Азії та Африки”.
  • Перед проходженням тесту або письмової роботи повторіть параграфи із 10 по 23 у підручнику.
  • Перевірте свої знання на платформі “На Урок,” пройдіть контрольний тест за кодом:2680768
  • Або виконайте письмову роботу в зошиті.

6 кл. ТО.Розділ 2. Старовинні цивілізації Азії та Африки. Тема: Стародавній Єгипет.

 І рівень. Виберітьправильну відповідь.

1) Єгипетська держава виникла в долинірічки: а) Ніл; б) Тигр; в) Інд; г) Ґанґ.

2) Єдина держава в Єгиптіутворилася:

а) близько 3500 р. до н. е.; б) бл. 3000 р. до н. е.; в) бл. 2500 р. до н. е.; г) бл. 2100 р. до н. е.

3) Служителямибогів у ДавньомуЄгиптібули: а) вельможі; б) жерці; в) номархи; г) візирі.

4) Бога сонцядавнієгиптяниназивали: а) Ра; б) Тота; в) Хнум; г) Осіріса.

5) Давньоєгипетські знаки-малюнки, яківикористовувалися на письмі, називалися:

а) піктограми; б) ієрогліфи; в) монограми; г) кіпу.

6) Йогоправліннябуло одним ізнайтриваліших в історії (54 роки):

а) Ехнатон;б) Тутмос ІІІ; в) Аменхотеп IV; г) Рамсес II.

 

ІІ рівень.

7) Установіть відповідність між поняттям та його поясненням.

1) Дельтаа) насипи у виглядівалівіз мулу та очерету
2) Папірусб) бог мудрості в Ст. Єгипті
3) Дамбав) очерет      
4) Тотг) долина Нілу

Відповідь: 1 –        ; 2 –         ; 3 –          ;  4) –

8) Продовжте перелік.Держава в Давньому Єгипті виникла через необхідність:

а) організації громадських робіт;  б) ………………………………..;   в) … …………………………

 

ІІІ рівень. Вкажіть термін, поняття про які йде мова у визначенні:

9)…………………… – для єгиптянбув не просто полі­тичнимлідером: вінбув богом на землі, запорукою не тількипроцві­тання, а й самого існуваннясуспільства.

10) ……………………….. – форма правління в державі, де вся владазосереджена в руках однієїлюдини і передається у спадщину.

 

ІV рівень. Дайте стислу відповідь на запитання:

11) Які зміни в релігії здійснив Аменхотеп IV, і чому невдовзі піс­ля його смерті в Єгипті відновили колишню релігію?

ЗАЛИШТЕ ВІДГУК

Напишіть свій коментар
Введіть своє ім'я